Zespół Dworski w Kombornii
Historia

Nie znamy dziś źródeł, które opowiedziałyby nam o początkach dziejów Komborni.
Z różnych wskazówek wnioskujemy, że wiązać je należy z planową działalnością gospodarczą państwa wspierającą rozwój osadnictwa, którego największe nasilenie przypadło na czasy panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Czytaj więcej...
 
Ogród i park

Idealne założenie dworskie, według zaleceń siedemnastowiecznych, powinno być dopełnione przez:

... w bok sadzawki, a co by snadnie złowne,...niech będzie ogród w kwadrat wymierzony, ....z południa ku słońcu nachylony, suchy, równy, wyniosły, porządnie ogrodzony, pergolami okraszony, w kwadrat rozdzielony, fontannami polany, a ziół rozlicznych pełny. Za ogrodem sad w cynek najmniej w dwadzieścia rzędów drzew młodych a już rodnych, gładko z płonki, bujno z koron wybiegłych ...

Czytaj więcej...
 
Architektura dworu

Historycznie pojecie „dwór” używane było na określenie całego zespołu rezydencjonalnego powiązanego z folwarkiem i wsią. Oznaczało kompleks zabudowań mieszkalnych i gospodarczych wraz z otoczeniem. Centralny budynek założenia, zamieszkiwany przez właściciela, określany był pojęciem dom pański lub krócej dom.

Czytaj więcej...
 
Opisanie zespołu

W sposób naturalny założenia dworskie powstawały, gdy właściciel, lokowaną wieś wybierał na swoja siedzibę. Powstawały także w drodze przekształceń gospodarstw sołeckich wykupywanych przez właścicieli wsi w dobie rozwoju gospodarki pańszczyźnianej. Brak wzmianek źródłowych sprawia ze o początkach założenia dworskiego w Komborni możemy jedynie wnioskować z różnych poszlak.

Czytaj więcej...