foto: T. Okoniewski

foto: T. Okoniewski

foto: T. Okoniewski

foto: T. Okoniewski

foto: T. Okoniewski

foto: T. Okoniewski

foto: T. Okoniewski

foto: T. Okoniewski

Spichlerz

Spichlerz

Stajnie

Stajnie

Czworak

Spichlerz

Spichlerz

Spichlerz